Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 129

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 12. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br. 129, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2017.

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o Prijedlogu ovog zakona Vlade Republike Hrvatske kao matično radno tijelo.

Tijekom rasprave istaknuto je da Sporazum između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu predstavlja međunarodnopravni okvir za ostvarivanje daljnje suradnje u područjima od obostranog interesa s ciljem jačanja međusobnih odnosa i trajnog partnerstva između dvije zemlje.

Smatrajući ovaj Sporazum važnim za Republiku Hrvatsku i ostvarenje njezinih vanjskopolitičkih ciljeva, nazočni članovi Odbora za vanjsku politiku jednoglasno su podržali Prijedlog Vlade Republike i odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu, s Konačnim prijedlogom zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio dr. sc. Miru Kovača, predsjednika Odbora za vanjsku politiku.

 
PREDSJEDNIK ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU
dr. sc. Miro Kovač