Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, P. Z. E. br. 128

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 4. listopada  2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, P. Z. E. br. 128, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. rujna 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 
Marija Jelkovac