Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, P.Z. br. 218

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 44. sjednici održanoj 31. siječnja  2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, P.Z. br. 218, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. siječnja 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac