Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, P.Z. br. 554

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 84. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, P.Z. br. 554, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2018. godine.

2.     Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 3. - u stavku 2. riječi: „U stavku 1.“ su suvišne (s obzirom na izričaj odredbe stavka 1.)

-    članak 15. - u dodanom članku 26.a u stavku 1. potrebno je odrediti općenito pozivanje na određenu materiju koja se uređuje zakonom, a ne na puni naziv zakona jer navođenje punog naziva zakona nužno iziskuje i navođenje brojeva "Narodnih novina" u  kojima je objavljen taj zakon, kao i njegove izmijene i dopune

-    članak 16. - u stavku 1. riječi: „stavka 4.“ su suvišne jer ne radi se o stavku 4. članka 14. dodanog članka 24.b (može se eventualno napisati „Pravilnik iz članka 24.b stavka 4. koji je dodan člankom 14. ovoga Zakona).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac