Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 66. sjednici održanoj 4. srpnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju, koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. lipnja 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ove Odluke, a na njezin tekst nema primjedaba.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac