Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 50

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici, održanoj 22. travnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 50, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Emil Tomljanović, dipl.pravnik