Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, P.Z.E. br. 152

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 20. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, P.Z.E. br. 152, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2017.

2.  Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.  Na tekst Prijedloga Odbor ističe da je tekst potrebno nomotehnički doraditi te daje sljedeće primjedbe i prijedloge:

- na članak 12. – nejasno je što se podrazumijeva pod „obvezujućim razlozima“ na temelju kojih se provodi ograničavanje ili zabrana uzgoja GMO-a

- na članak 16. – doraditi članak na način da se izbriše nepotrebno ponavljanje

- na članke 23. i 24. – ako ista osoba i u istom roku donosi određene pravilnike, dovoljno je u jednom stavku nabrojati članke u kojima je propisana obveza donošenja.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac