Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, P. Z. br. 167

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 19. listopada 2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, P. Z. br. 167, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Goran Aleksić, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 12. srpnja 2017.

2.  Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 4 „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 14. rujna 2017.  

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac