Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, P.Z. br. 301

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 50. sjednici održanoj 6. ožujka  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, P.Z. br. 301, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. veljače 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno u članku 33. posebno razdvojiti članke koji se mijenjaju jer se prema nomotehničkim pravilima jednim člankom propisa o izmjenama i dopunama obuhvaća jedan članak osnovnog propisa (samo iznimno je moguće brisati više članaka osnovnog propisa jednim člankom izmjena i dopuna).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac