Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, P.Z. br. 334

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 59. sjednici održanoj 16. svibnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, P.Z. br. 334, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. svibnja 2018.

2.  Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona. 

3.  Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 4., 38. i 42. – potrebno je ispraviti pozivanje na članke, radi se o točkama a ne podstavcima (podstavci se označuju crticom)

- članak 9. – potrebno je razraditi odredbe stavka 2. (nije primjeren izričaj zakonskog teksta)

- članak 18. – potrebno je naznačiti da se u cijelom članku 75. određene riječi iz određenog padeža zamjenjuju drugim riječima u odgovarajući padež. Također kada se dodaje rečenica potrebno je naznačiti poziciju te rečenice unutar stavka, „dodaje se druga rečenica“ (isto i u člancima 28., 30. i 32.)

- članak 29. – u stavku 10. potrebno je naznačiti da se odredbe stavaka 3. do 9. ne primjenjuju u određenim školskim ustanovama

- članak 44. – u stavku 2. potrebno je naznačiti da se radi o usklađenju iz stavka 1. toga članka


4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac