Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o elekroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, P.Z.E. br. 358

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 63. sjednici održanoj 14. lipnja  2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, P.Z.E. br. 358, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. lipnja 2018. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno izričaj pojedinih odredaba nomotehnički doraditi, a osobito:

- članak 3. – u točki 3. potrebno se općenito pozvati na zakon („...čiji je djelokrug rada definiran posebnim zakonom...“) jer svaka daljnja izmjena ili dopuna navedenog zakona zahtijevala bi i izmjenu ovoga Zakona

- članak 5. – u stavku 3. potrebno je navesti da čelnik jednog središnjeg tijela donosi pravilnik uz prethodnu suglasnost, a ne mišljenje drugog čelnika središnje državne uprave, jer davanje „prethodnog mišljenja“ nema pravnu snagu kao što je davanje „prethodne suglasnosti“, osobito jer se dalje ne razrađuje slučaj što se dešava kada mišljenja nema ili kada je mišljenje negativno. Osim toga pojedina središnja tijela državne uprave u svome djelovanju, a imajući u vidu cjelovitost i jedinstvo pravnog sustava Republike Hrvatske, mogu međusobno tražiti mišljenja a da ih se za to ne treba ovlastiti zakonom

- članak 6. – odredba stavka 2. je suvišna s obzirom na sadržaj članka 3. točke 3.

Nadalje, članci unutar propisa ne moraju imati naziv, ali ako se nazivi dodaju onda je potrebno dodati naziv svim člancima.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac