Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora, P.Z. br. 395

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 67. sjednici održanoj 10. srpnja  2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora, P.Z. br. 395, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. srpnja 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 4. – u izmijenjenom članku 5. radi se o točkama (ne podstavcima)

- članak 8. – radi jasnoće izričaja potrebno je ponovo napisati odredbu stavka 2. („Stavak 2. mijenja se i glasi:...“)

- članak 9. – u izmijenjenom članku 36. radi se o podstavcima (ne alinejama)

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac