Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 735

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 107. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 735, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.   

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članke 3. i 4.

U članku 3. i članku 4. iza riječi: „Grada Zagreba“ riječi: „nadležnom za gospodarstvo“ brišu se.

Obrazloženje

Amandmanom se brišu suvišne riječi kojih nema u temeljnom tekstu propisa.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac