Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, P. Z. E. br. 125

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 23. sjednici, održanoj 04. srpnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, P. Z. E. br. 125, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. lipnja 2008. godine. 
  
2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona a na tekst Prijedloga Odbor daje primjedbu da je većinu odredaba nužno nomotehnički doraditi. Istodobno, predlaže se izostaviti članak 89., jer se radi o prvim izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                Emil Tomljanović, dipl.pravnik