Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu, P. Z. br. 124

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 23. sjednici, održanoj 04. srpnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu, P. Z. br. 124, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. lipnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona a na tekst Prijedloga Odbor daje sljedeće primjedbe i prijedloge:

-na članak 1. – dopuniti odredbu kako bi bila razvidna da se ovim Zakonom uređuje i osnivanje i djelatnost Agencije.

-na članak 6. – imajući u vidu zapriječenu kaznu predlaže se preispitati rješenje glede zakorovljenosti zemljišta, odnosno glede vegetacijsko-gospodarskog otpada.

-na članak 65. – doraditi odredbe kako bi bilo razvidno da Agencija pojedine poslove obavlja s javnom ovlasti, kao i to da ovlasti Agencije trebaju biti sadržajem ovoga Zakona, a ne samo statuta.

-na članak 91. – odredbu doraditi imajući u vidu da dan osnivanja i dan početka rada Agencije u pravilu se ne događa istodobno, te činjenice valja razdvojiti ili odredbu urediti tako da glasi kako se iz državnog proračuna osiguravaju sredstva za osnivanje i početak rada.

-na članak 92. – odredbu valja izostaviti, jer sve dok nisu ostvarena obilježja prekršajne radnje, prekršajni postupak neće biti pokrenut niti će se moći izreći kazna propisana člankom 84. stavkom 1. točkom 1.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik