Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, P. Z. E. br. 204

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici, održanoj 10. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, P. Z. E. br. 204, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. studenoga 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i nema primjedaba ustavnopravne naravi, no ukazuje da se odredbe ovoga Zakona u pripremi Konačnog teksta prijedloga trebaju pravno i nomotehnički doraditi. Posebno se ukazuje na neprihvatljivost rješenja iz stavka 1. članka 17., gdje se određuje da jedinice lokalne samouprave obračun komunalne naknade doznačuju „najmanje jednom tjedno“. Istodobno, rješenja iz članka 19. i 20. valja objediniti i doraditi.
          
3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                Emil Tomljanović, dipl.pravnik