Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o sustavu domovinske sigurnosti, P.Z. br. 149

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 20. lipnja 2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o sustavu domovinske sigurnosti, P. Z. br. 149, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. lipnja 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe primjedbu kako je potrebno izričaj pojedinih odredaba pravno i nomotehnički doraditi, osobito:

- na članak 2. – suvišan je stavak 2. jer ako odredbe ovoga zakon utječu na primjenu drugih propisa onda se to treba i propisati

- na članak 3. – potrebno je izmijeniti uvodnu rečenicu na način da se propiše  kako pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja

- na članak 11. i 18. – potrebno je propisati općenito pozivanje na određeni propis kojim se uređuje određena materija jer puni naziv zakona iziskuje i navođenje broja „Narodnih novina“ u kojima je taj zakon objavljen kao i njegove eventualne izmjene i dopune. Također i naziv pojedinog ministarstva potrebno je napisati općenito tj. njegov djelokrug zbog moguće promjene naziva tog ministarstva

- na članak 20. – potrebno je navesti i članak u kojem se spominje prvi puta Poslovnik. 

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac