Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o liječništvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 163

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 10. sjednici Odbora, održanoj 23. rujna 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o liječništvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna 2008. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja je obrazložio osnovne razloge za predlaganje i pitanja koja se uređuju ovim Zakonom.

Članovi Odbora su u raspravi podržali donošenje Zakona, zbog potrebe usklađivanja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području uređenja liječničke profesije.

Uz primjenu propisa koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj, liječnicima državljanima država članica Europske unije, sa stečenom osnovnom medicinskom izobrazbom, omogućava obavljanje liječničke djelatnosti bez položenog stručnog ispita. Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom. Time s ukidaju prepreke slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica Europske unije.

Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU

u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Andriju Hebranga, dr. med., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA 

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, dr. med.