Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o radu Pravobranitelja za djecu za 2007. godinu - predlagatelj Pravobraniteljica za djecu

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 2. sjednici Odbora, održanoj  29. travnja 2008. godine, raspravio je Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Pravobraniteljica za djecu, aktom od 31. ožujka 2008. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja.
U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora podržali su predmetno Izvješće kao vrlo kvalitetan i sveobuhvatan dokument s iscrpnim prikazom stupnja ugroženosti dječjih prava u svim segmentima društva.
Rasprava je provedena  posebno u dijelu koji se odnosi na povrede dječjih prava u području zdravstva i socijalne skrbi. Neupitna je, po mišljenju članova Odbora, obaveza omogućavanja najviše razine zdravstvene zaštite odnosno zdravlja djece.
Međutim, zabrinjava nedovoljna dostupnost djeci dječjih psihijatara, pedijatara,  neonatologa i psihologa u sustavu zdravstva. Posebno je upozoreno na nesrazmjer broja pedijatara u odnosu na broj djece, tako da čak 30% djece nije obuhvaćeno pedijatrijskom skrbi, već je u zdravstvenoj skrbi liječnika opće i obiteljske medicine. Samo je mali broj psihologa dostupnih djeci u sustavu zdravstva uz korištenje uputnice, pa je razvidno da to otežava ostvarenje preventivne zdravstvene zaštite djece,  upozoravaju članovi Odbora.
Nužno je, ističu članovi Odbora, poduzeti mjere na učinkovitijoj zaštiti privatnosti djece prilikom medijskog izvještavanja o događajima u koja su uključena djeca. Nedovoljno se primjenjuje Kodeks časti koji obvezuje novinare na osobito obziran pristup i zaštitu identiteta maloljetnika, te upravo mediji često krše dječja prava.
Sustav socijalne skrbi, po mišljenju članova Odbora, jedna je od najvažnijih karika zaštite dječjih prava. Upravo je ovaj sustav uključen u sve probleme djece, a uz stalni porast ovlasti i zaduženja centara za socijalnu skrb, nužno je osigurati odgovarajući broj stručnih djelatnika kako u centrima socijalne skrbi tako i u ustanovama socijalne skrbi.
Nakon opširne rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu 
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Andriju Hebranga, dr.med., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

  Prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. med.