7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Ivan Drmić (HDSSB)

Drmić, Ivan

Rođen je 12. studenoga 1972. u Đakovu. Završio Centar usmjerenog obrazovanja u Đakovu (SSS - ekonomski tehničar).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: