7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Karolina Leaković (SDP)

Leaković, Karolina

Rođena je 16. rujna 1977. u Slavonskom Brodu. Završila Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu (VSS - sveučilišna prvostupnica produkcije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.07.2014.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 11. srpnja 2014. kao zamjenici zastupnika Igora Rađenovića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: