7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Marija Vukobratović (SDP)

Vukobratović, Marija

Rođena je 18. rujna 1958. u Carevdaru, Križevci. Doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (VSS - diplomirana agronomka, doktorica poljoprivrednih znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

18.01.2012.

Datum završetka mandata:

19.07.2013.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je prestao mandat 19. srpnja 2013. povratkom izabranog zastupnika Darka Ledinskog na zastupničku dužnost
  • zastupnici je započeo mandat 18. siječnja 2012. kao zamjenici zastupnika Darka Ledinskog

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: