Bilješka sa sastanka o projektu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za Hrvate u inozemstvu održanog 24. listopada 2008. u Hrvatskom saboru

Bilješka

o sastanku, održanom u zgradi Hrvatskog sabora, soba 120, ured. prof. dr.sc. Krešimira Ćosića 24. listopada 2008. s početkom u 9 i završetkom u 9.30 sati.

Nazočni: prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, dr. Ivan Bagarić, zastupnici; prof. dr. sc. Goran Hudec, red. prof. predstojnik Tekstilno-tehnološkog fakulteta, prof. dr. Damir Kalpić, Odjel  primijenjenog računarstva, Kristijan Zimmer, dipl.ing el., voditelj Odjeljka za informacijske sustave i e-obrazovanje, svi iz  Fakulteta elektrotehnike i računarstva,  Zagrebačkog sveučilišta.

Tema sastanka: Projekt Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
za Hrvate u inozemstvu – Priprema projekta potpore nastavi hrvatskog jezika i kulture primjenom modernih informatičkih tehnologija.

Cilj projekta: e-obrazovanjem nadopuniti postojeći sustav, unaprijediti kvalitetu obrazovnih materijala, proširiti njihovu dostupnost te ekonomičnost procesa poučavanja hrvatskog jezika i nacionalne grupe predmeta.

Cilj sastanaka: Razmotriti potrebu navedenog projekta, cost/benefit analiza projekta  i izvori sredstava za ostvarivanje projekta.

Nakon što su predstavnici FER-a predstavili Projekt, zastupnici su  izrazili uvjerenje da postoji politička volja poduprijeti ostvarivanje projekta i da će uložena sredstva rezultirati očekivanim rezultatima. Spomenuta je slovenska strategija brige za Slovence izvan Slovenije u kojoj se nalazi i segment učenja slovenskog jezika.

Projekt bi koristili učitelji hrvatskog jezika, povijesti i kulture u školama za djecu Hrvata koji rade i žive u inozemstvu, za djecu iseljenika koja u sustavu redovitog obrazovanja odabiru studij hrvatskog jezika i kulture te za useljenike, Hrvate i ostale koji za dobivanje hrvatskog državljanstva moraju pokazati poznavanje hrvatskog jezika i kulture. Oko 200 osoba svake godine odlazi po potvrde da poznaju hrvatski jezik i kulturu na Filozofski fakultet. Akcijskim planom provedbe migracijske politike integracije stranaca za ovu godinu nisu osigurana sredstva za učenje hrvatskog jezika ali će vjerojatno biti osigurana u Državnom proračunu za 2009. godinu.

Pri izradi Projekta koristit će se postojeći curriculum hrvatskog jezika, povijesti i kulture. Kontakt osoba za suradnju i povezivanje s udrugama hrvatskih učitelja i profesora u australskom Ministarstvu odgoja i u europskim zemljama bit će tajnik Odbora za Hrvate izvan RH te dužnosnici i službenici  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa odgovorni za nastavu hrvatskog jezika u inozemstvu.

Sastanak je završen slijedećim 

Zaključkom

1. Voditelji projekta u roku od 7 dana poslat će informaciju o Projektu zastupnicima članovima Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbora za znanost i obrazovanje
2. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbor za znanost i obrazovanje održat će zajednički sastanak i založiti se da se u Državnom proračunu odrede inicijalna sredstva za troškove inicijalne faze izrade Projekta

Zabilježio:
Branko Barbić
tajnik Odbora

prof. dr.sc. Krešimir Ćosić

mr.sc. Ivan Bagarić, dr.med.