14. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 126 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PAKETU ZA DIGITALNE FINANCIJE (MiCA): PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O TRŽIŠTIMA KRIPTOIMONOVINE I IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2019/1937 COM (2020) 593 I PRIJEDLOGU  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PILOT-REŽIMU ZA TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE TEMELJENE NA TEHNOLOGIJI DECENTRALIZIRANOG VOĐENJA EVIDENCIJE TRANSAKCIJA COM (2020) 594 – D.E.U. br. 20/022;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PAKETU ZA DIGITALNE FINANCIJE (DORA) – PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O DIGITALNOJ OPERATIVNOJ OTPORNOSTI ZA FINANCIJSKI SEKTOR I IZMJENI UREDBI (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 COM (2020) 595 I PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVA  2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 COM (2020) 596 – D.E.U.  br. 20/023;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI OKRUŽENJA JEDINSTVENOG SUČELJA EUROPSKE UNIJE ZA CARINU I IZMJENI UREDBE (EU) br. 952/2013 COM (2020) 673 – D.E.U. br. 20/026.