18. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 17. sjednice Odbora    
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OTPORNOSTI KRITIČNIH SUBJEKATA COM (2020) 829, D.E.U. br. 20/027;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OKVIRU ZA IZDAVANJE, PROVJERU I PRIHVAĆANJE INTEROPERABILNIH POTVRDA O CIJEPLJENJU, TESTIRANJU I PREBOLJENJU RADI OLAKŠAVANJA SLOBODNOG KRETANJA TIJEKOM PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 (digitalna zelena potvrda) COM 2021 (130)  I PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OKVIRU ZA IZDAVANJE, PROVJERU I PRIHVAĆANJE INTEROPERABILNIH POTVRDA O CIJEPLJENJU, TESTIRANJU I PREBOLJENJU RADI OLAKŠAVANJA SLOBODNOG KRETANJA TIJEKOM PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 (digitalna zelena potvrda) COM 2021 (140), D.E.U. br. 21/005.