3. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe

Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
1. Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora za razdoblje od 1. listopada – 31. prosinca 2016. godine;
2. Predstavka odvjetnice Vesne Bajić iz Kutine, zamolba za razmatranje sadašnjeg statusa odvjetnice;
3. Razno.