44. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 43. sjednice Odbora za gospodarstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU)2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, drugo čitanje,  P.Z.E.br 458;
2. a)PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA;
3. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija.