5., zatvorena, sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Odbora;
1. Informacija o postupku zbog povrede prava Europske unije u Zakonu o privatizaciji INA – industrije nafte d.d. (Narodne novine br. 32/02);
2. Razno.