6. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 2. i 5. sjednice;
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU (NN br. 148/2014.) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 NACIONALNE MANJINE, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 
– Izvješće Odboru podnosi Savjet za nacionalne manjine;
3. RAZNO