Konferencija o novoj regulativi u području zaštite osobnih podataka

dvorana Josipa Šokčevića

Agencija za zaštitu osobnih podataka, u povodu obilježavanja 28. siječnja – Europskog dana zaštite osobnih podataka, u Hrvatskome saboru održava konferenciju s temom: „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka – veće ovlasti i nove odgovornosti“. Konferencija će se održati u četvrtak, 26. siječnja 2017. u dvorani Josipa Šokčevića od 13.00 do 15.00 sati. 

Na konferenciji će biti predstavljen novi zakonodavni okvir za zaštitu osobnih podataka. Riječ je o Uredbi (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zašti podataka) koja će se izravno primjenjivati u svim državama članicama od 25. svibnja 2018.