Damir Mateljan sudjeluje na zasjedanju Skupštine Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative

Sarajevo - Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative (PD SEI) Damir Mateljan sudjeluje na redovitom godišnjem zasjedanju Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative koje se u organizaciji bosanskohercegovačkog parlamenta održava u Sarajevu od 5. do 7. prosinca.

Godišnje zasjedanje posvećeno je problematici migracija i terorizma, a Skupština je počela sastancima triju parlamentarnih odbora: za gospodarske poslove, kulturna pitanja te političke i unutarnje poslove. Na sastancima su izabrani predsjednici i potpredsjednici odbora.

U svom izlaganju Damir Mateljan govorio je o opasnosti od terorizma i migracijama, istaknuvši  kako migracije nisu uzrokom porasta terorizma nego da su upravo sukobi na Bliskom istoku i Africi razlogom jačanja terorizma i glavni uzrok „migracijskog vala koji zapljuskuje obale Europe“.

Mateljan je govorio i o jačanju zajedničke europske sigurnosne politike te stvaranju konkretnih akcija s ciljem zaustavljanja izbjegličkog vala, pomoći izbjeglicama i strožeg nadzora granica kako bi se spriječila moguća infiltracija terorističkih mreža i pojedinaca. Mateljan je nadalje naglasio važnost sigurnosti i prevencije terorizma na tzv. istočnosredozemnoj i zapadnobalkanskoj ruti za Hrvatsku u kontekstu članstva u PD SEI –u.

Sastanak je zaključen usvajanjem Deklaracije kojom se kao glavni cilj naglašava priključenje zemalja nečlanica Europskoj uniji. U tu svrhu se pozdravlja potreba za jačim razvojem prometne infrastrukture članica SEI-ja te bolja povezanost s međunarodnim financijskim organizacijama. Deklaracijom se nadalje poziva na jačanje uloge nacionalnih parlamenata u provedbi odgovarajućeg zakonodavstva koje će omogućiti bolju prekograničnu suradnju zemalja članica SEI-ja. 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove