Programi za učenike srednjih škola i studente visokih učilišta

Što će učenici i studenti vidjeti i čuti u Hrvatskome saboru?

Učenici i studenti razgledaju sljedeće prostore u zgradi Hrvatskoga sabora: predvorje sa glavnim stepeništem i Spomen pločom, protokolarne salone koji su smješteni uz Sabornicu, te Sabornicu sa galerije za posjetitelje.

Posjet Saboru uz razgledavanje uključuje: 

- predavanje za učenike/studente koje prati kurikulume nastavnih predmeta u sklopu kojih učenici posjećuju Hrvatski sabor u terenskoj nastavi, odnosno nastavne  sadržaje studijskih programa visokih učilišta u sklopu kojih studenti u izvanučioničnoj nastavi posjećuju Sabor

- nazočnost učenika/studenata sjednici Sabora sa galerije za posjetitelje u Sabornici

- razgovor sa zastupnicima (ukoliko to učenici/studenti zatraže)

Plan razgledavanja je sljedeći:

Prizemlje

1. Replika Baščanske ploče uz Novinarsku sobu Marije Jurić Zagorke

2. Dvorana Josipa Šokčevića (Mala vijećnica) - nekadašnji Županijski dom

3. Reljef sv. Josipa uz Spomen ploču na glavnom stepeništu

 

Prvi kat

4. Predvorje Sabornice - biste hrvatskih velikana iz XIX. i XX. st.

5. Dvorana Ante Starčevića - portreti svih dosadašnjih predsjednika Hrvatskoga sabora

 

Drugi kat

6. Dvorana u kojoj se održavaju sjednice Sabora - Sabornica

(učenici/studenti će biti smješteni na galeriji za posjetitelje)

Teme predavanja

Na predavanjima koja Služba za građane organizira za učenike/studente predavači Službe upoznaju učenike/studente s ustrojem, ovlastima i načinom rada Sabora i njegovih radnih tijela, klubova zastupnika, zakonodavnim postupkom, pravima i obvezama zastupnika, zadaćama i načinom rada Sabora i njegovih radnih tijela u europskim poslovima i dr. Učenike/studente upoznaje se sa današnjom ulogom i ovlastima Sabora, te njegovim mjestom u političkom sustavu, ali i sa ulogom Sabora kroz povijest, uključujući njegovu ulogu u pristupanju Republike Hrvatske EU. 

U najavi posjeta možete odabrati teme o kojima učenici/studenti žele doznati više:

1. O povijesti Hrvatskoga sabora

2. Od narodnih zborovanja do građanskog Sabora 1848. g.

3. O građanskom Saboru 1848. - 1918. g.

4. O povijesti palače Hrvatskoga sabora

5. O ustroju državne vlasti u Republici Hrvatskoj, o Hrvatskome saboru kao najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu

6. O unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, o zakonodavnom postupku, o pravima i obvezama saborskih zastupnika

7. O ustrojstvu i radu aktualnog saziva Hrvatskoga sabora 

8. O tri desetljeća hrvatske samostalnosti

9. O ulozi i o zadaćama Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

10. O ulozi Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske EU i o ulozi Sabora kao nacionalnog parlamenta države članice EU  

11. O ulozi Hrvatskoga sabora u europskim poslovima i u zakonodavnom postupku EU; O ulozi nacionalnih parlamenata u europskim poslovima

12. O ustroju državne vlasti u Republici Hrvatskoj i o pozicioniranju hrvatskih institucija unutar institucionalnog okvira EU

13. O ulozi Hrvatskoga sabora unutar institucionalnog i zakonodavnog okvira EU;  O ulozi nacionalnih parlamenata u zakonodavnom postupku EU

Susreti sa zastupnicima

Ukoliko učenici/studenti žele susret sa zastupnicima, molimo da to naznačite u svom zahtjevu. U tom slučaju posjet se produljuje za otprilike 45 minuta. O želji učenika/studenata za susretom sa zastupnicima, Služba obavještava klubove zastupnika. Klubovi zastupnika potom pozivaju zastupnike koji se odazivaju ovisno o svojim mogućnostima i raspoloživom vremenu u zakazanom terminu. Susret sa zastupnicima traje otprilike 45 minuta. 

Saznaj tko je tvoj zastupnik!

Ako posjet ne uključuje susret sa zastupnicima, program traje do 60 minuta i uključuje kratku nazočnost sjednici, obilazak Sabora i stručno predavanje.

Vaši dojmovi nakon posjeta Hrvatskome saboru

Ukoliko želite, pišite nam o svojim dojmovima nakon posjete Hrvatskome saboru. Iznesite svoje prijedloge, pošaljite nam fotografije koje ste snimili za uspomenu na knjiga-dojmova@sabor.hr .

Sa zadovoljstvom ćemo prihvatiti sve vaše prijedloge kako bismo ove programe učinili što zanimljivijima. 

Autor: Služba za građane