Odbor za poljoprivredu i šumarstvo

Izvješće o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z . br. 600