Odbor za zakonodavstvo

Izvješće o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za ''Projekt izgradnja II B faze autoceste Rijeka – Zagreb'', s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 578