Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni o Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prvo čitanje, P. Z. E. br. 84

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 9. sjednici održanoj 28. svibnja 2008. godine, Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osonovnoj i srednjoj školi, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21.svibnja 2008. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju članka 139. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o osiguranju financijskih sredstava potrebnih za provođenje ovoga Zakona. Naime, Prijedlogom zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navedeno je, pored ostalog, da su sredstva namjenjena međumjesnom prijevozu učenika u državnom proračunu za 2008. godinu osigurana u iznosu od 105.000.000 kuna što je nedostatno, te je potrebno osigurati dodatna sredstva od 63.000.000 kuna za tu namjenu.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske izvjestio je članove Odbora da je u Državnom proračunu za 2008. godinu u Razdjelu 080-MZOŠ, Glavi 20–Srednje škole i učenički domovi, A 580037 – Javni međumjesni prijevoz za učenike osigurano 105.000.000 kuna, a za provedbu programa potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 63.000.000 kuna koja će se osigurati rebalansom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, što znači da je za tu namjenu osigurano ukupno 168.000.000 kuna. Sredstva za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima osigurana su u 2008. godini u državnom proračunu Razdjel 080-MZOŠ u iznosu od 18.704.000 kuna. Potrebna dodatna sredstva za novu generaciju učenika prvih razreda srednjih škola za 2009. godinu u iznosu od 13.713.280 kuna u 2009. godini osiguravaju se u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za provedbu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebno je osigurati dodatna sredstva za smještaj učenika u učeničke domove u iznosu od 13.713.280 kuna za 2010.g., te 2.701.440 kuna za 2011. godinu.

U raspravi na Odboru posebno je pohvaljeno opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske usmjereno osiguiravanju financijskih sredstava za besplatni smještaj učenika u učeničkim domovima, kao i za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na osnovi dodatnog obrazloženja predstavnika Vlade Republike Hrvatske jednoglasno je zauzeo stajalište da će planirana financijska sredstva biti dostatna za provođenje ovoga Zakona, pod uvjetom da se potrebna dodatna sredstva u iznosu od 63.000.000 kuna, namjenjena međumjesnom prijevozu učenika srednjih škola, osiguraju u rebalansu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik dr.sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc. Goran Marić