Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja gospodinu dr.sc.Tomislavu Ćoriću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 14. sjednici održanoj 9.  lipnja 2017. godine, razmotrio je Prijedlog za iskazivanje povjerenja gospodinu dr.sc. Tomislavu Ćoriću, za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od   lipnja 2017. godine.

Odbor  za gospodarstvo Hrvatskoga sabora navedeni Prijedlog raspravio je na temelju odredbe članka 75. i članka 119. stavak 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Nakon što je predsjednik Vlade Republike Hrvatske  obrazložio prijedlog  za iskazivanje povjerenja predloženom kandidatu, Odbor je proveo raspravu.

Odbor za gospodarstvo  odlučio je sa 7 glasova „za“ , 3 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“ poduprijeti donošenje Odluke za iskazivanje povjerenja dr.sc. Tomislavu Ćoriću  za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora,  predsjednika Odbora.

 


PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor