Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici (EUFOR TCHAD/RCA)

Odbor za obranu, na 4. sjednici održanoj 8. srpnja 2008.,  razmatrao je Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici (EUFOR TCHAD/RCA), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2008. godine.

Odbor je predloženu Odluku razmatrao na temelju svoje nadležnosti iz članka 64.a. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja istaknuo je da se radi o mirovnoj operaciji Euopske unije, a sudjelovanjem u mirovnoj operaciji Republika Hrvatska potvrđuje svoj strateški cilj, a to je članstvo u Europskoj uniji. Osim toga, na taj način ojačat ćemo vojni i politički kredibilitet Republike Hrvatske kod zemalja članica Europske unije, te doprinijeti zajedničkim ciljevima vanjske i sigurnosne politike Europske unije.  

U načelnoj raspravi istaknuto je da je humanitarna kriza u navedenoj regiji, posebice u gradu Darfuru, takva da ukoliko je igdje potrebna pomoć i slanje mirovnih snaga onda je to upravo tamo. Nadalje, naglašeno je da se radi o misiji visokog zdravstvenog i sigurnosnog rizika, no pripadnici hrvatskih Oružanih snaga u navedenu misiju idu na dobrovoljnoj osnovi te je to još jedan razlog zbog kojeg je potrebno poslati i naše Oružane snage kako bi doprinijeli poboljšanju humanitarne situacije u Darfuru. Također je napomenuto da će Republika Hrvatska svojim sudjelovanjem doprinijeti jačanju sigurnosne i vanjske politike Europske unije u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Istaknuta je i načelna primjedba vezana uz velik broj misija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska i u kojima su pripadnici naših oružanih snaga najčešće pod zapovjedništvima drugih država. 

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (12 glasova «ZA» i 1 glas «UZDRŽAN») odlučio predložiti Hrvatskome saboru da  
d o n e s e

Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici (EUFOR TCHAD/RCA)

 Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Boris Šprem, predsjednik Odbora.        

 PREDSJEDNIK

 Boris Šprem, dipl.iur.