Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, P.Z.E. br. 242

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 41. sjednici održanoj 13. travnja 2018. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2018. godine.

Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se Prijedlogom zakona u pravni poredak RH u potpunosti prenose odredbe Direktiva 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive 2007/60/EZ o procjeni i upravljanu rizicima od poplava, a donošenjem Zakona zatvoriti će se i EU Pilot predmeti vezani uz potpuni prijenos odredbi Direktiva u pravni poredak Republike Hrvatske.

U raspravi je pozitivnim ocijenjeno prenošenje upravljanja građevinama detaljne melioracijske odvodnje, koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na Hrvatske vode, kao i proširenje odredbe članka 102. u smislu dodatnog korištenja šljunka i pijeska za redovitu ili izvanrednu obranu od poplava. Istaknut je stav kako je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju određena definicija vode za ljudsku potrošnju, pa istu nije trebalo koristiti i u ovom aktu, a dopunsku djelatnost javnih isporučitelja vodnih usluga predloženu člankom 84. Konačnog prijedloga zakona,  koja se odnosi na ovjeravanja vodomjera i pripremu vodomjera za ovjeravanje trebalo je preciznije definirati.

Odbor za poljoprivredu je jednoglasno ( 9 glasova „za) odlučio predložiti Hrvatskom Saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika, Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić