Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na dvadeset i prvoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, raspravljao je  o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2018. godine.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju osnovnih odrednica ovog Prijedloga zakona predstavnik Vlade Republike Hrvatske naglasio je da će se predloženim izmjenama i dopunama Zakona omogućiti nastavak subvencioniranja stambenih kredita i, kao kontinuirana mjera, propisuje se mogućnost objave javnih poziva za dostavu zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita za svaku godinu do 31. prosinca 2020.

Prema prijedlogu, raspodjela subvencija ovisit će o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi stan ili kuća čime se želi dati dodatni poticaj za kupnju stanova u manje razvijenim područjima. Nadalje, definira se iznos subvencija i za nove kredite iznosit će između 30%-51% mjesečnog obroka ili anuiteta, a rok za subvencioniranje stambenih kredita produljuje se s četiri na pet godina. Ovim izmjenama produžuje se rok subvencioniranja kredita za svako novorođeno dijete kao demografski usmjerena mjera te kada podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva ima utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja.

Tijekom rasprave podržano je donošenje ovoga Zakona. Dio članova Odbora ocijenio je dvojbenim predloženo rješenje za ravnomjerniju raspodjelu subvencija kredita ovisno o indeksu razvijenosti općine ili grada u kojoj se nalazi subvencionirani stan ili kuća.

Odbor je većinom glasova (8 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru  donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.


PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda  Topolko, univ.spec.oec.