Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o radu Vijeća za elektroničke medije

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 73. sjednici održanoj 30.  siječnja 2007. godine raspravio je Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije u razdoblju od 01. listopada 2005. do 30. listopada 2006. godine koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo Vijeće za elektroničke medije  aktom od  07. prosinca 2006. godine.

Odbor je rečeno Izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je u raspravi utvrdio da je iz Izvješća razvidno da je Vijeće za elektroničke medije na detaljan način opisao aktivnosti u rečenom razdoblju glede provedbi odredbi Zakona o elektroničkim medijima.

Nakon rasprave Odbor je  jednoglasno (8 glasova «ZA») predložio Hrvatskom saboru da donese slijedeći

 

 

ZAKLJUČAK

 

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE U RAZDOBLJU OD 01. LISTOPADA 2005. DO 30. LISTOPADA 2006. GODINE.

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Dražen Bošnjaković