Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, P. Z. br. 659

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 101.  sjednici održanoj 4. srpnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, P. Z. br. 659, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. lipnja 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 7., 8., 39. i  62.
U članku 7. stavku 2. u uvodnoj rečenici, članku 8. stavku 2. u uvodnoj rečenici, članku 39. u uvodnoj rečenici i članku 62. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: ''novi'' briše se.

II. Na članak 9. i 34.
U članku 9. u uvodnoj rečenici i u članku 34. u uvodnoj rečenici riječi: ''iza stavka 1. dodaju se novi'' brišu se.

III. Na članak 56. i 65.
U članku 56. stavku 1. u uvodnoj rečenici i članku 65. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: ''dodaje se'' dodaje se riječ: ''novi''.

Obrazloženje I., II. i III. amandmana
Nomotehnički se uređuje izričaj.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik