Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, P. Z. br. 709

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, P. Z. br. 709, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da odredba članka 60. ima povratno djelovanje.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 6., 9., 11., 12., 15., 16., 19., 21., 24., 25., 26., 34., 36., 40., 42., 50. i 53.

U članku 6. u uvodnoj rečenici, u članku 9. u uvodnoj rečenici, u članku 11. u uvodnoj rečenici, u članku 12., u uvodnoj rečenici, u članku 15. u uvodnoj rečenici, u članku 16. u uvodnoj rečenici, u članku 19. u uvodnoj rečenici, u članku 21. stavku 3. u uvodnoj rečenici, u članku 24. stavku 2. u uvodnoj rečenici, u članku 25. stavku 2. u uvodnoj rečenici, u članku 26. stavku 3. u uvodnoj rečenici, u članku 34. stavku 2. u uvodnoj rečenici, u članku 36. stavku 2. u uvodnoj rečenici, u članku 40. stavku 2. u uvodnoj rečenici, u članku 42. u uvodnoj rečenici, u članku 50. u uvodnoj rečenici i u članku 53. u uvodnoj rečenici riječi: ''novi'' briše se.

II. Na članak 18.

U članku 18. stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: ''novi članak'' zamjenjuje se riječju: ''stavak''.

III. Na članak 63.

U članku 63. riječi: ''dužni su'' zamjenjuje se riječima: ''ovlašteni ovim Zakonom dužni su ih''.

IV. Na članak 64.

U članku 64. iza riječi: ''Zakon'' dodaje se riječ: ''objavit će se u ''Narodnim novinama, a''.

Obrazloženje I., II., III. i IV. amandmana

Pravno i nomotehnički dorađuje se izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik