Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju ''Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke''

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 92. sjednici održanoj 20. ožujka 2007., raspravljao je o Prijedlogu odluke o proglašenju ''Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke'', koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. veljače  2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ove Odluke.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik