5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Nikola Ivaniš (PGS)

Ivaniš, Nikola

Rođen je 3. siječnja 1956. u Drenovcima. Završio Medicinski fakultet u Rijeci (VSS – doktor medicine; primarijus interne medicine - gastroenterolog). Magistar medicinskih znanosti. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske narodne stranke i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: