4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Nikola Ivaniš (PGS)

Ivaniš, Nikola

Rođen je 3. siječnja 1956. u Drenovcima (Županja). Završio je Medicinski fakultet u Rijeci; specijalist internist – gastroenterolog; mr. medicinskih znanosti. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: