4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Drago Krpina (HDZ)

Krpina, Drago

Rođen je 12. listopada 1960. u Radošinovcu (Benkovac). Završio Pedagošku akademiju; učitelj. 

Born on 12 October 1960, in Radošinovac (Benkovac). Graduated from the Pedagogical Academy; teacher.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: