4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Ljubica Lalić (HSS)

Lalić, Ljubica

Rođena je 7. lipnja 1953. u Slavonskom Kobašu (Slavonski Brod). Završila Pravni fakultet u Zagrebu i teologiju na Filozofsko-teološkom institutu u Zagrebu; dipl.iur. i dipl. teologinja. 

Preminula 11. prosinca 2022. u Zagrebu. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Hrvatske seljačke stranke, Liberalne stranke i Hrvatske narodne stranke

Izborna jedinica: