4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za zakonodavstvo

O odboru

Djelokrug rada

- razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Zastupnički dom u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade,
- razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Zastupnički dom,
- daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje,
- brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona,
- razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Zastupnički dom i o tome daje mišljenje,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Zastupnički dom, kad je tim zakonima ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,
- razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta kojeg je donio Zastupnički dom,
- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.
 

Članstvo

Imenovani članovi

prof. dr. sc. Mihajlo Dika, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
Marijan Hanžeković, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
Josip Kardum, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr .sc. Petar Novoselac, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Marinko Učur, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti