9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Sanja Putica (HDZ)

Putica, Sanja

Rođena je 22. siječnja 1979. u Dubrovniku. Završila studij hrvatskoga jezika i književnosti i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (VSS - prof. hrvatskoga jezika i književnosti i opće lingvistike).


 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

09.06.2017.

Datum završetka mandata:

18.07.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je mandat započeo 9. lipnja 2017. kao zamjenici zastupnika Lovre Kuščevića
  • zastupnici je prestao mandat dana 18. srpnja 2019. povratkom izabranog zastupnika Lovre Kuščevića na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: