Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni zakona o suzbijanju louporabe opojnih droga -predlagatelj Klub zastupnika HSP-a, drugo čitanje, P.Z. br. 471

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 67. sjednici Odbora, održanoj 6. veljače 2007. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjeni  Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavo Klub zastupnika HSP-a, aktom od 4. prosinca 2006. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Članovi Odbora raspolagali su mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona.

Nakon uvodnog obrazloženja, većina članova Odbora podržala je predloženo rješenje, koje se zalaže za uništavanje zaplijenjene droge po pravomoćnosti rješenja. Dugotrajno čuvanje opojne droge, po mišljenju članova Odbora predstavlja značajan sigurnosni problem, zbog mogućnosti povrata dijela droge na tržište.

Članica Odbora izrazila je bojazan predlaganjem roka od tri godine u kojem se opojna droga može uništiti, računajući od dana podnošenja kaznene prijave državnom odvjetniku. Mišljenja je, da sudski postupci kod značajnijih zapljena droga traju puno duže od navedenog roka, te da bi umjesto uvođenja ovog roka  trebalo poraditi na većoj učinkovitosti pravosuđa, posebno u ovim postupcima.

Nakon rasprave, Odbor je većinom  glasova, uz  1 glas „suzdržan“, odlučio predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA u tekstu kako ga je predložio Klub zastupnika HSP-a.

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

 

 Prof.dr.sc. Marko Turić